Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Lê Trúc Lâm

Niên học: 1970-1973
silh
70-71 lớp 2-3
hàng 1 vị trí 4
silh
71-72 lớp 3-2
hàng 1 vị trí 9
silh
72-73 lớp 4-9
hàng 1 vị trí 8
Hiện nay
Tên hiện nayLê Trúc Lâm
E-mailtruclam563@gmail.com
Công việcGiáo Viên/ Hiệu Trưởng
Địa chỉTRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH THÀNH
Địa chỉ: Bình Thành, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre
Viet Nam
Điện thoại0988822563
  Vài dòng
Cập nhật: 04/05/2015