Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Lê Hữu Chánh

Niên học: 1969-1975
silh
70-71 lớp 3-4
hàng 5 vị trí 2
silh
71-72 lớp 4-4
hàng 4 vị trí 7
Hiện nay
Biệt danhdansle
Tên hiện nayDaniel Le
E-mailDANLE@AOL.COM
Địa chỉAtlanta, Georgia
USA
  Vài dòng
HELLO FRIENDS,

HOPE WE CAN GET IN TOUCH SOON. WOULD BE NICE TO LEARN ABOUT YOUR JOURNEY IN THE LAST 35 YEARS. BEST WISHES

Xin chào bạn bè,

Hy vọng chúng tôi có thể liên lạc sớm. Tôi sẽ rất hạnh phúc để tìm hiểu về cuộc hành trình của bạn trong 35 năm qua.
Cập nhật: 03/01/2012