Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Lê Dân Hưng Việt

Niên học: 1970-1975
silh
72-73 lớp 3-11
hàng 1 vị trí 3
silh
73-74 lớp 4-14
hàng 1 vị trí 10
Hiện nay
E-mailhungviet@phuongnhu.com
Trang webhttp://hungviet.phuongnhu.com
Công việcGiám đốc Công ty phần mềm - Lập trình Viên
Địa chỉ127 Phan Huy Thực - Quận 7 - Saigon
Việt Nam
  Vài dòng
Cha: Thiếu tá Lê văn Trảo, Chỉ huy trưởng Trung tâm thu Hồi quân dụng - căn cứ 80 - Gò vấp - Chỉ huy trưởng Trung Tâm tiếp liệu Quân khu 4 - Cần thơ.
Học tập tại trại Lam Sơn - Châu đốc - từ năm 1975 đến 1978
Mất năm 2002.
Cập nhật: 28/04/2013