Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Lâm Văn Tỷ

Niên học: 19-19
silh
70-71 lớp 10-B3
hàng 3 vị trí 9
silh
71-72 lớp 11-B1
hàng 2 vị trí 13
Hiện nay
E-mailchinhtnguyen@iinet.net.au
Địa chỉ17 fragrant gardens
Mirrabooka WA 6061
Australia
Điện thoại61892487893
  Vài dòng
Tôi thích tìm bạn tâm sự
Cập nhật: 12/09/2013