Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Lai Hữu Đức

Niên học: 19-19
silh
71-72 lớp 8-1
hàng 5 vị trí 5
silh
72-73 lớp 9-1
hàng 3 vị trí 6
silh
73-74 lớp 10-B1
hàng 5 vị trí 5
Hiện nay
E-mailudcao11@yahoo.com
Địa chỉSài Gòn
Việt Nam
  Vài dòng
lai_huu_duc_2010.jpg

Sàigòn 01/01/2010

Lai Hữu Đức và các bạn
Sàigòn, tháng 4 năm 2009 -
reunion/hop_mat_0409.jpg
Nguyễn Thái Phương, Nguyễn Trường Sơn, Phan Triệu Cung, Trần Văn Thanh Hải (từ Đức),
Lai Hữu Đức (đứng), Huỳnh Ngọc LâmNguyễn Hữu Đức

Sàigòn, tháng 9 năm 2009 -
reunion/hop_mat_0909.jpg
Lai Hữu Đức, Huỳnh Ngọc Lâm, Phan Triệu CungHồ Sĩ Thư Thiên

Sàigòn, tháng 12 năm 2009 -
reunion/hop_mat_1209.jpg
Nguyễn Nam Tiến, Nguyễn Thái Phương & phu nhân, Huỳnh Ngọc LâmLai Hữu Đức

Sàigòn, tháng 1 năm 2010 - gặp Lê Việt Quang từ Úc
reunion/hop_mat_010110_3.jpg
Lai Hữu Đức, Đỗ Bá Cảnh, Huỳnh Ngọc Lâm, Nguyễn Hữu ĐứcLê Việt Quang
Café MOS (1/1/2010)
Cập nhật: 13/01/2013