Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Huỳnh Hữu Phú

Niên học: 1971-1976
silh
71-72 lớp 2-2
hàng 3 vị trí 8
silh
72-73 lớp 3-3
hàng 3 vị trí 5
silh
73-74 lớp 4-11
hàng 3 vị trí 1
Hiện nay
Biệt danhPhu dien
Tên hiện nayJean Paul Huynh
E-mailjp_huynh@yahoo.com
Địa chỉ642 Lemon Dr
arlington, Texas 76018
USA
Điện thoại682-360-2938
  Vài dòng
Phu den My nam 1981 va hien dang song tai tieu bang Texas.
Cập nhật: 03/02/2017