Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Đông Phước Phát

Niên học: 1959-1965
silh
64-65 lớp denhi B1
hàng 2 vị trí 7
Hiện nay
E-mailDONGPHUOCPHAT@GMAIL.COM
Công việcDƯỢC SĨ - CHỦ TIỆM THUỐC TÂY KIM HÙNG
Địa chỉKHU PHỐ 4, THỊ TRẤN ĐẠM RI, HUYỆN ĐẠ HOAI, TỈNH LÂM ĐỒNG.
Việt Nam
Điện thoại01286638113
  Vài dòng
MÌNH CÓ HAI ĐỨA CON TRAI, VÀ BA ĐỨA CHÁU NỘI
Cập nhật: 25/08/2012