Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Bùi Thiện Nghĩa

Niên học: 1972-1976
silh
72-73 lớp 2-2
hàng 5 vị trí 1
Hiện nay
E-mailbuithiennghia@yahoo.com
Địa chỉCalifornia
USA
  Vài dòng
Mot nguoi binh thuong va cong viec cung binh thuong
  Các chi tiết khác
Người viết bui thien nghia (buithiennghia@yahoo.com)
714-657-4797
29/12/2010
Cập nhật: 27/04/2013