Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Bùi Quang Tuấn

Niên học: 1971-1975
silh
71-72 lớp 2-3
hàng 5 vị trí 6
silh
72-73 lớp 3-8
hàng 5 vị trí 7
silh
73-74 lớp 4-2
hàng 1 vị trí 1
Hiện nay
Tên hiện nayBùi Quang Tuấn
E-mailtuanbui.quang@gmail.com
Địa chỉViệt Nam
  Vài dòng
Là học sinh lớp 4-2 Niên khoá 1973-1974, về học lại trường niên khoá 1982-1983 lúc đó là trường Trung học sư phạm Tp HCM. 1983 Ra trường nhận nhiệm sở ở trường cấp 1-2 Phạm Văn Hai, xã Lê Minh Xuân, H Bình Chánh. Theo dạy được 5 năm thì nghĩ dạy do thời điểm đó ngành giáo quá khó khăn, bươn chải kiếm sống bằng nghề tự do cho đến nay.
Cập nhật: 21/04/2014