Taberd.org
 Mục lục
Những người đi qua đời tôi
Nguyễn Ngô Hùng

Thời gian qua đi tự như giòng nước chảy về nguồn. Tôi, một học sinh của Lasan Taberd ngày nào giờ đây tóc cũng đã trắng theo thời gian. Trường xưa vẫn còn đó, kỷ niệm năm nào vẫn còn đây, trong hơn 35 năm xa quê hương, xa trường cũ, xa những hình ảnh mà tôi không thể nào quên được. Đó là hình ảnh của các Sư Huynh, các Thầy và các Cô của trường xưa.

Tuổi học trò là tuổi mang nhiều kỷ niệm, với bạn bè, với trường và nhất là các kỷ niệm với Thầy Cô.

Ngày hôm nay, ngồi nhìn lại hình ảnh của các Thầy Cô qua trang web Taberd.org. Ảnh của Frère Marcien Thiện, của Cô Nguyễn Thị Kim Thạch ngày nay và các khuôn mặt xưa kia của Thầy Võ Văn Mậu hay cô Trần Thị Lệ Oanh đã đưa tôi về dĩ vãng của bốn thập niên trước, về với khung trời cũ của tuổi học trò áo trắng quần xanh.

Những lời nói, những các nhìn của các Thầy Cô và các Frère ngày xưa vẫn còn in đậm trong tâm tưởng của tôi. Tôi vẫn nhớ về những mẫu chuyện nhỏ mà Thầy Mậu đã kể lại cho chúng tôi trong lớp học về đời của Thầy. Tôi vẫn hình dung lại được nụ cười và lời nói của Cô Oanh, ánh mắt nghiêm nghị của Frère Marcien và những bài giảng của Cô Thạch.

Dù thời gian đã qua đi, du những hình ảnh ấy chỉ là kỷ niệm nhưng đó là những kỷ vật vô giá hay đó là những gì những người đã đi qua đời tôi đã để lại trong tâm cảm tôi sự biết ơn chân thành của một đứa học trò đã không quên sự dạy dỗ của các Thầy Cô, các Frère của Taberd ngày nào!

Mong muốn rất đơn giản của tôi là được gặp lại những Thầy Cô như một đứa học trò của bốn thập niên trước đến ngày tựu trường. Dẫu biết rằng có những người đã ra đi về phương trời vĩnh viển, ngày mà tôi gặp lại những Thầy Cô còn lại có lẽ ngày ấy sẽ tựa như là ngày sinh nhật thứ hai của tôi.

Xin kính tặng các Frère, các Thầy Cô của Taberd, tôi cũng không quên những vị đã ra đi và tôi xin dành một câu kinh cầu nguyện cho cô Trần Thị Lệ Oanh.

Kính các Thầy Cô

Nguyễn Ngô Hùng - France (tháng 7 năm 2010)