Taberd.org
 Mục lục
Những cái tên, những hình ảnh !
Nguyễn Ngô Hùng

Từ lúc vào học tại trường Lasan Taberd năm 1964 cho đến khi rời trường vì hoàn cảnh lúc niên học 1971-1972.

Trong khoảng thời gian mà tôi học tại Taberd, có lẽ là thời gian rất lớn lao trong đời tôi , mặc dù nay tóc đã đổi màu theo năm tháng nhưng những kỷ niệm trong vòng 8 năm xưa ấy không thể nào mà tôi quên được, nhất là những hình ảnh và bóng dáng các Frères và Thầy Cô.

Quên sao được những hình ảnh ấy, quên sao được những khuôn vàng thước ngọc kia. Từ những Frères Hiệu Trưởng, từ những Frères Giám Học ngay cả "Ông Ngoại Jean" với những lời la rầy khi chúng tôi chơi "đá gà" hoặc thằng này cõng thằng kia để "đá ngựa" như những phim "La Mã" của ngày nào!

Có thể vào những năm học 10ème, 9ème hay 8ème, chúng tôi còn quá nhỏ nên không mấy gì nhớ đến kỷ niệm thời học sinh nhưng tôi vẫn luôn nhớ đến hình ảnh của các Thầy Cô, trong đó có một "Bà Giáo" ở lớp 10ème4. Tại sao tôi lại không nhớ được những năm 9ème và 8ème mà chỉ nhớ đến lớp 10ème ? Vì Bà Giáo ấy là người Tây, nhưng tiếc rằng tôi đã quên tên của Bà! Nhưng trong đầu tôi hình ảnh cùng những lời giảng dạy của Bà như vẫn còn văng vẳng bên tai.

Nối tiếp theo thời tiểu học là những năm của bậc trung học. Thầy Võ Văn Mậu, Thầy Trần Văn Phước, Cô Trần Thị Lệ Oanh, Cô Nguyễn Thị Kim Thạch và còn nhiều Thầy Cô khác đã đem lại cho chúng tôi những kiến thức và lễ phép. Các vị đã dạy dỗ chúng tôi với hết cả tấm lòng và hy vọng là lũ học trò một ngày nào đó sẽ thành đạt.

Ngày hôm nay, mặc dầu ở nhiều địa vị khác nhau trong xã hội, chúng tôi, những đứa học trò của thuở xưa vẫn luôn nhớ về những người đã cho chúng tôi những điều hay, những lẽ phải, những hiểu biết, những lễ phép lẫn những tình cảm của tình Thầy Trò!

Có lẽ, hai thập niên nữa, ở tuổi thất tuần, đầu bạc răng long, tôi cũng sẽ không quên những hình ảnh này và mỗi khi gặp lại tôi cũng xin thưa: Dạ! Thưa Frère, Dạ ! Thưa Thầy hay Dạ! Thưa Cô. Đây là sự cám ơn chân thành của một người học trò ngày xưa, đã, đang và sẽ không bao giờ quên ơn của Thầy Cô.

Kính về Thầy Cô

Nguyễn Ngô Hùng - Paris (tháng 7 năm 2010)