Taberd.org
 Mục lục
Một góc trường xưa
Lê Hữu Mạnh

Tần ngần trước cổng trường một lúc khá lâu để rồi quyết định sẽ không cố gắng bước vào. Nhìn tổng quát ngoài đường, tên trường, và xuyên qua những lỗ hở của cánh cổng chính, những gì mình đã và đang mang theo từ những ngày tháng trước đó đã không còn là hiện thực.

Như số phận của một số những căn nhà khác cùng các ngôi trường khác ở thành phố, diện mạo của ngôi trường xưa đã thay đổi rất nhiều với những chắp nối vá víu không đầu mà cũng chẳng đuôi.

34 năm mà tưởng chừng như mới ngày hôm qua!

Lê Hữu Mạnh - Austin, Texas, USA (tháng 11 năm 2009)