Taberd.org
 Mục lục
Tung cánh
Lê Việt Quang
C'est la Grande Envolée
Chers amis,
Voici l'heure de la dispersion !
Pour le plus grand nombre d'entre vous,
Ce n'est qu'un au revoir,
Pour quelques autres, c'est la grande envolée !
Le départ définitif,
L'adieu à la vieille institution.
Tung cánh
Các bạn thân mến,
Giờ đã đến lúc tung cánh !
Đối với phần lớn các bạn.
Đây chỉ là lần tạm biệt
Đối với vài bạn khác, đây là ngày tung cánh bay xa !
Cuộc khởi hành đã định trước,
Giả biệt ngôi trường xưa.
Tung cánh
Rập trời muôn vạn cánh tung bay
Nửa muốn xa xôi nửa muốn ngập ngừng.
Kỷ yếu Taberd 65

Ngồi đọc lại mấy câu thơ ngắn trong một cuốn kỷ yếu cũ, những câu thơ đó ngày xưa tôi đã thấy hay lắm rồi nhưng ngày nay ý nghĩa của nó càng thấm thía hơn. Chúng ta đã không còn những au revoir nữa mà tất cả chúng ta đã có la grande envolée và chúng ta đã thật sự giả biệt ngôi trường cũ thân yêu.

Cuộc tung cánh đầy bất ngờ của chúng ta bị chìm lẩn trong những biến cố của đất nước, không mấy ai trong chúng ta có đủ thời gian và cơ hội để hồi tưởng về ngôi trường và bạn học cũ. Giờ đây, đã mấy mươi năm trôi qua, có khi nào bạn ngồi nhớ lại ngôi trường cũ, các frère, thầy cô và bạn bè xưa ngày nay đã tản mát bốn phương trời không ? Có khi nào bạn nghĩ về thời gian học tại trường cũ không ?

Mong rằng các bạn sẽ tìm lại được những kỷ niệm xưa cũ dưới mái trường xưa, tìm lại được những người bạn học cũ và nhất là tìm lại được những hình ảnh cũ của chính mình.

Lê Việt Quang - Australia (tháng 11 năm 2009)