Taberd.org
 Mục lục
Đường về Mai Thôn
Nguyễn Ngô Hùng

Taberd đã hiện diện với đời qua hơn một thế kỷ. Trong thời gian ấy đã có biết bao Sư Huynh đã đến với trường lúc tuổi chỉ mới ngoài hai mươi và đã hiến trọn đời mình cho trường Taberd đến tuổi bạc đầu.

Lasan Taberd của ngày nào nay chỉ còn vài trang kỷ yếu, nhung những kỷ niệm đã không phai nhạt theo thời gian. Những hình ảnh quen thuộc với các thế hệ của dân Taberd, hình ảnh của các Sư Huynh, Thầy cô cũng đã thay đổi theo thời gian.

Con đường từ Taberd về Mai Thôn tuy gần nhưng vẫn là xa. Nhìn lại thì những khuôn mặt của các Sư Huynh đã thay đổi nhiều, nhưng những tấm lòng ấy vẫn không có gì thay đổi mặc dù bao nhiêu biến cố đã xảy ra theo thời gian. Các Sư Huynh vẫn mở rộng vòng tay để đón nhận những thế hệ của Taberd về thăm lại những kỷ niệm của thời niên thiếu vì các Sư Huynh là những trang sử sống của trường xưa.

Các Sư Huynh với tấm lòng nhân ái đã từ bỏ cuộc sống vật chất để đi theo tiếng gọi thiêng liêng của quan thầy Lasan. Các Sư Huynh đã một lòng thương yêu đã đem sự hiểu biết và sự cách sống đến với toàn dân Taberd. Đôi lúc, các Sư huynh cũng khắc khe với các bạn nhưng bây giờ nhìn lại thì những điều ấy đã giúp ích rất nhiều giống như nguồn nước cho các cây Taberd trên đường đời

Taberd ngày nay dù chỉ còn là một phòng nhỏ bé ở góc trường xưa, nhưng linh hồn Taberd vẫn rộng lớn như ngày nào. Các Sư Huynh ngày nay vẫn tiếp tục đem đến cho các thế hệ mới những gì mà các thế hệ đàn anh và chúng ta đã được hất thụ.

Từ Taberd về Mai Thôn, nơi chốn bình yên của các Sư Huynh tuổi đã cao, là nơi các ngài lo tròn tiếng gọi thiêng liêng sau bao năm hy sinh cho các thế hệ của dân Taberd.

Đáng kính thay những con người ấy!

Lòng Cảm ơn chân thành đến các Sư Huynh nay tóc đã bạc màu.

Nguyễn Ngô Hùng - France (tháng 3 năm 2010)