Taberd.org
 Mục lục
Nhớ về Frère
Vũ Văn Chính

(Con luôn nhớ và cầu nguyện cho linh hồn Frère Félicien Huỳnh Công Lương)

Trao Nhẫn
Trao nhẫn thâm niên 1976

Từ ngày trường Taberd sống đúng 100 tuổi rồi mất, nay chúng con lại tiễn biệt Frère Huỳnh Công Lương về cõi vĩnh hằng, Frère và Frère Désiré Lê Văn Nghiêm là hai bậc đàn anh lớn của Trường Taberd, và là tấm gương sáng giản dị và khiêm tốn đối với học sinh chúng con, cả hai Frère cũng là người trải qua những năm tháng thăng trầm, chứng kiến bao sự đổi thay của ngôi trường thân yêu, cùng với mái trường, hai Frère cũng là những kỷ niệm thời niên thiếu của chúng con, từ lớp Tiểu học lên đến Trung Học. Từ các lớp đàn anh thành đạt trong cuộc sống và đến lớp đàn em sau này, tất cả cũng là nhờ sự dạy dỗ của hai Frère Hiệu Trưởng, chúng con ngày nay ra đời và cũng luôn ghi nhớ đến hai Frère và mái Trường của chúng con.

Ngày nay chúng con như đàn chim vỡ tổ vì thời cuộc đẩy đưa, bao người bạn của chúng con phải rời xa quê hương, sống lưu lạc nơi xứ người với những phận đời khác nhau, nhưng chúng con vẫn có bao giờ quên ngôi trường yêu dấu cùng với hai Frère Hiệu Trưởng, quên những tháng ngày thân yêu cùng với các Thầy Cô, các Frère và các bạn học của chúng con đâu, không làm sao mà quên được, chúng con luôn tâm niệm con người rồi cũng có lúc như lá rụng về cội. Vẫn luôn luôn về lại chốn xưa thôi.

Frère ơi, chúng con đang tìm về chính mình, ngoài gia đình thân thương của chúng con, chúng con còn những riêng một góc trời mà khi xưa chúng con tưởng chừng đã mất, cũng như chúng con còn được gặp hai Frère vẫn còn trên trần gian nay, nay Frère ra đi thì thôi cũng cho xong một kiếp người Frère ơi.

Chúng con chỉ còn biết cầu nguyện cho Frère về nước Chúa và ở bên người, cũng như chúng con luôn cất lên tiếng hát:

"Nguyện đồng tâm giữ vững danh trường,
Lasan chỉ lối soi đường,
Ngày nay thi sức đua tài,
Nhiệt thành xây đắp ngày mai ..."
của bài Lasan Hành Khúc muôn thuở của chúng con. Frère ơi xin Frère hãy ngủ yên giấc cũng như mái trường 100 năm tuổi của chúng con Frère nhé.

Vũ Văn Chính - Sài Gòn (buồn ngày 3 tháng 3 năm 2010)
Trang Tưởng Nhớ SH Félicien Huỳnh Công Lương.