Taberd.org
 Mục lục
Một ít để ấm lòng !
Nguyễn Ngô Hùng

Ngày tôi rời ghế nhà trường và sau đó là biến chuyển của thời cuộc đã đưa tôi rời xa quê nhà. Không một lúc nào tôi tôi nghĩ đến là một ngày nào đó mình sẽ tìm lại được bạn bè cùng lớp cùng trường.

Sau biến chuyển của thời cuộc của năm 1975, tôi đã rời xa quê hương, xa thành phố nơi tôi đã lớn lên. Những kỷ niệm của thời niên thiếu cũng theo tôi trong hanh lý hay nói đúng hơn là trong trí nhớ mà thôi. Thời gian đầu trên quê hương thứ hai, vì cuộc sống, tôi đã không có thời gian và điều kiện để nghĩ về ngôi trường xưa mặc dù những hình ảnh ấy vẩn sống trong tôi. Không bao giờ tôi nghĩ có thể tiếp xúc lại những bạn bè cùng lớp vì đó là nhưng thứ ngoài sức tượng của tôi.

Cuộc sống hiện đại bắt đầu đến vào khoảng thập niên 90, Internet đã đem lại cho tôi hy vọng tìm lại được những hình ảnh của trường xưa. Những site về Lasan Taberd ra đời. Những kỷ niệm của một thời sống lại trong lòng tôi. Những gì như đã chìm vào quên lãng với thời gian sống lại với những tấm hình của trường cũ, tôi cảm thấy lòng mình ấm lại được một phần nào. Từ đó tôi cố tìm lại bạn bè xưa, tôi đã đăng ký và những site của Taberd nhưng e-mail của tôi vẫn lặng yên.

Cho đến một ngày vào năm 2009, tôi nhận được e-mail của một người học cùng lớp có tại tên là Lý Siêu Phàm đã liên lạc với tôi và được cho biết là sẽ có một site mới của Lasan Taberd sẽ ra đời vào một ngày gần đây.

Ngày đó đã đến! Taberd.org ra đời, cũng như những lần trước, tôi vội vàng lên mạng đẽ nhìn những hình ảnh của site này. Từ đó, tôi đã đóng góp cho Taberd.org với những Cảm Xúc dù là ngắn ngủi nhưng đó là những cảm tưởng thật trong lòng tôi.

Cho đến một ngày, tôi nhận được một e-mail của một người ở Việt Nam, ông ấy học cùng lớp với tôi, chúng tôi đã gởi e-mail cho nhau để kể về kỷ niệm. Cũng lúc ấy, tôi tìm được đỉa chỉ e-mail của một ông mà tôi nghĩ là tất cả các bạn học 64-76 đều biết tới vì ông ấy học rất giỏi! Và tôi đã liên lạc lại với ông ấy, hiện này ông ấy sống tại Canada.

Từ ngày ấy, chúng tôi, ba người mặc dù kẻ ở phương ta, người ở phương tây nhưng hầu như không ngày nào mà chúng tôi không viết e-mail cho nhau để kễ lại cho nhau những vui buồn của một thời xa xưa lẩn hiện tại mặc dù chúng tôi cùng một không cùng một không gian: Việt Nam, Canada và Pháp. Những điều này đã làm ấm lại lòng tôi không ít.

Tôi hy vọng là vòng sum hợp giữa hai ông kia và tôi sẽ được rông lớn thêm theo tháng ngày! Và tôi cũng xin thành thật cám ơn ban quản trị của site Taberd.org, nhất là Lê Việt Quang đã bỏ ra thời giờ để dụng nên site này, tôi hy vọng là Taberd.org sẽ sống mãi với phần đời còn lại của chúng tôi.

Viết cho Bạn bè củ của trường xưa.
Nguyễn Ngô Hùng - France (tháng 1 năm 2010)