Taberd.org
 Mục lục
Trường và Tình bạn
Lý Siêu Phàm

Mái trường
Nơi gợi biết bao kỷ niệm.
Nơi tạo ra tình bạn muôn thuở.
Nơi ai cũng muốn trở về thăm.

Tình bạn
Tình êm đệm đầy thơ mộng.
Tình cao quý nối liền mỗi người.
Tình sống mãi trong lòng người.

Chúng ta đã cùng nhau chia xẻ tất cả những gì của tuổi học trò dưới mái trường Lasan Taberd yêu dấu, và cũng đã xa cách nhau một thời. Nay chúng ta có cơ hội liên lạc lại với nhau, gởi lại bao kỷ niệm vô vàn, nối tiếp tình bạn thuở nào và sẽ lại cùng nhau chia xẻ vui buồn. Chúng ta hãy nắm tay nhau, cùng tiến bước tiếp trên con đường của tình bạn bất diệt.

School
The place that recalls lovely memories
The place that creates eternal friendships
The place that everyone wants to revisit

Friendship
The bond that is sweet and cherished
The bond that brings people together
The bond that always comes to mind

Once upon a time we shared everything under our dear school Lasan Taberd, but since then we have been separated for many years.

Now this is the opportunity to reunite, recount our golden souvenirs and to relight our friendships.

Together we will tie our knot of friendships one more time.

L’école
Un lieu où se remémorer de tendres souvenirs
Un lieu où se construisent des amitiés éternelles
Un lieu où on aime y retourner

L’amitié
Un lien doux et précieux
Un lien qui nous rapprochent
Un lien essentiel de la vie

Il fut un temps où nous partagions tout dans notre chère école Lasan Taberd. Depuis, nos vies respectives nous ont séparées.

Aujourd’hui, nous avons l’occasion de nous retrouver, de nous rappeler nos plus beaux souvenirs et surtout, de raviver nos amitiés.

Ensemble, renouons de nouveau ces liens d’amitié!

Lý Siêu Phàm - Sydney - Australia (tháng 4 năm 2009)