Taberd.org
 Mục lục
Taberd.org được ba năm tuổi
Trần Quốc Thắng

Taberd.org đã được ba năm tuổi! lẹ thật, so với những ngày còn đi học ở Taberd 1972-1975 sao mà...ngắn qúa vậy, có lẽ trong tất cả chúng ta vào những ngày còn ở quê nhà, chúng ta gặp nhau hằng ngày, sinh hoạt hằng ngày, vui chơi với nhau hằng ngày mà bây giờ thỉnh thoảng mới nghe tiếng của nhau... qua lời viết ... hổng phải hằng ngày.

Có đứa đã là ông ngoại, không biết có ai là ông nội chưa, nhưng tôi chắc một điều mà không ít thì nhiều khi nhìn thấy bạn bè củ, chúng ta có xúc động nhiều chứ phải không? bạn nhĩ, bãn thân tôi rất xúc động khi liên lạc lại với bạn bè cũ của Taberd và cũng là trong dịp Taberd 76 hội ngộ, tôi nôn nóng lắm, cãm giác của mình như buổi tựu trường hôm nào ở quê nhà, cũng giống như sau ba tháng hè mà giờ mới có dịp gặp lại; chỉ có khác, sau khi nghĩ hè mà ... tóc đã chấm màu muối tiêu nhiều rồi khi gặp lại.

Chúng ta, Taberd 76 đã ở khắp năm châu của địa cầu, có đứa thế này và cũng nhiều đứa khác thế nọ, nhưng chúng ta cùng nhìn về mái trường cũ với nhiều thân thương, mái trường mà chúng ta hãnh diện được làm học sinh, được giáo dục chu đáo từ các Frère, được huấn luyện một cách tận tuỵ từ các thầy cô mà điển hình, tôi nhớ lại học sinh Taberd 76 đã đạt gần 100% kỳ thi tú tài của năm 1976, chuyện này tôi không sai sót đâu.

Mái trường thân yêu lại hiện về trong tôi khi LVQ nhắc lại ngày sinh nhật ba năm của Taberd.org vào ngày 1 tháng chín sắp tới đây, ba năm không dài nhưng cũng không phải là ngắn ngủi; đúng vậy, dài vì thời gian nhưng ngắn vì không gian mà chúng ta lại gặp nhau quá ít. Từ những bài viết đầu tiên của tôi đến với Taberd.org cho đến nay, mục đích của tôi cũng chỉ ráng kết lại những tình bạn cũ mà một thời chúng ta cùng nhau xắp hàng dưới cột cờ trong sân trường vào mỗi buổi sáng để được... bàn loạn.

Mong tất cả chúng ta không những bầu mà phải hổ trợ cho NVE hay cụ M để tiếp tục hoàn thành nhiều dự tính trước mắt cho Taberd 76 và không quên vào sân trường trong giờ... ra chơi.

Trần Quốc Thắng - Cali (tháng 8 năm 2012)