Taberd.org
 Mục lục
Taberd.org: Ngọn hải đăng của Lasan Taberd
Lê Xuân Việt

Trong tập san kỷ yếu Lasan Taberd 1970-71, mang chủ đề Taberd Ra Khơi, Sư Huynh Hiệu Trưởng Désiré Lê Văn Nghiêm, trong bài viết Lời Huynh Trưởng, có đề cập đến những sinh hoạt xã hội của các học sinh Taberd trong năm. Một sinh hoạt quan trọng mà SHHT đã nhắc đến là công tác cứu lụt miền Trung trong năm đó, từ bắt đầu mùa Hè 1970 cho đến ngày 26/10/70 khi phái đoàn Taberd cùng các trường bạn lên đường ra Huế và Đà Nẵng để trao trợ giúp đến đồng bào lâm lụt.

Ngày đó, các học sinh thiếu nhi Taberd 76 chúng mình, cùng phụ huynh chúng ta và đại gia đình Lasan Taberd của bao thế hệ trước, không thể tiên đoán được rằng, chỉ trong 5 năm sau, Taberd 76 đã là lớp cuối cùng trong lịch sử của trường!

Như tôi đã có lần viết về khái niệm archetype (khuôn mẫu) và the collective unconcious (tiềm thức toàn nhân sinh) của nhà tâm thần và tâm lý học Carl Jung, tôi tin rằng khuôn mẫu phối hợp nền giáo dục của dòng Lasan với tình thương yêu các trẻ con bị bỏ rơi của Linh mục Kerlan với Giám mục Taberd, sống động trong hơn 100 năm qua các thế hệ của các sư huynh và thầy cô Lasan Taberd, là một khuôn mẫu đẹp bất diệt trong tiềm thức toàn nhân sinh, dù cho ngày nay trường Lasan Taberd không còn hiện hữu trên vật thể.

Một biểu tượng đáng ghi nhận cho nét sống động của khuôn mẫu Lasan Taberd là sự thành hình của Taberd.org vào mùa Thu 2009. Năm 2010, sau khi Taberd.org vừa có sự đăng ký đông đảo của các cựu học sinh khắp nơi, thì trong nước bị thiên tai bão lụt miền Trung một lần nữa. Trước sự thành hình sơ khai của Taberd.org, các cựu học sinh Taberd trong và ngoài nước, cùng với Taberd 76, đã một lần nữa, qua trang Taberd.org, tham dự sinh hoạt xã hội cứu trợ miền Trung như 40 năm trước đây.

Nếu Lasan Taberd 1970-71 là ghi dấu cho Taberd Ra Khơi như lời SHHT Désiré Lê Văn Nghiêm, thì Taberd.org là ngọn hải đăng dẫn lối cho sự phát triển không ngưng của tâm hồn Lasan Taberd.

Chúc mừng sinh nhật lên 3 của Taberd.org. Ước mong ngọn hải đăng này sẽ luôn bốc đuốc sáng ngời nung nấu tinh thần Lasan Taberd bất diệt.

Lê Xuân Việt - California (tháng 8 năm 2012)