Taberd.org Lasan Taberd
   

Chức năng

  Tìm kiếm
  Nhắn tin
Xem tin nhắn
  Góp ý
  Ghi chi tiết
  Ghi tên
Tin nhăn
Tin nhắn xếp theo tên
Mục Lục
Muốn nhắn tin đến cá nhân:
  • Tìm tên người nhắn qua mẫu Tìm kiếm.
  • Bấm lên biểu tượng  msg hay liên kết Nhắn tin kế tên người bạn muốn nhắn trên kết quả Tìm kiếm.
Muốn nhắn tin đến tất cả các bạn trong một lớp:
  • Xem trang Danh sách học sinh.
  • Chọn lớp và năm học.
  • Bấm lên biểu tượng  msg  hay liên kết Nhắn tin toàn lớp trên danh sách lớp bạn muốn nhắn.
Khi có trả lời, Taberd.org sẽ thông báo cho bạn qua e-mail.

Tin nhắn lưu trữ xếp theo TÊN người nhận

A   B   C   D   E   F   G   H   I   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   X   Y  
Trịnh Quốc GiaTrương Tử GiaTrần Văn GiácLư Ứng Giai
Phan Thắng Không GianHồ Tây GiangLê Minh GiangLê Thành Trường Giang
Nguyễn Lê Thiên GiangVũ Thanh GiangĐinh Trần GiangĐỗ Ngọc Anh Giang
Nguyễn Kim GiaoNguyễn Tương GiaoPhạm Xuân GiaoThái Phi Giao
Đào Hữu GiaoNguyễn Văn GiàuTrần Quang Giàu