Taberd.org Lasan Taberd
   

Chức năng

  Tìm kiếm
  Nhắn tin
Xem tin nhắn
  Góp ý
  Ghi chi tiết
  Ghi tên
Tin nhăn
Tin nhắn xếp theo tên
Mục Lục
Muốn nhắn tin đến cá nhân:
  • Tìm tên người nhắn qua mẫu Tìm kiếm.
  • Bấm lên biểu tượng  msg hay liên kết Nhắn tin kế tên người bạn muốn nhắn trên kết quả Tìm kiếm.
Muốn nhắn tin đến tất cả các bạn trong một lớp:
  • Xem trang Danh sách học sinh.
  • Chọn lớp và năm học.
  • Bấm lên biểu tượng  msg  hay liên kết Nhắn tin toàn lớp trên danh sách lớp bạn muốn nhắn.
Khi có trả lời, Taberd.org sẽ thông báo cho bạn qua e-mail.

Tin nhắn lưu trữ xếp theo TÊN người nhận

A   B   C   D   E   F   G   H   I   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   X   Y  
Nguyễn Huỳnh Minh ÁiNguyễn Đức ÁiVũ Đức ÁiĐặng Quốc Ái
Dương Đăng ÂnHồ Ngọc ẨnHoàng Ngọc ẤnHoàng Trọng Ẩn
Hùng Ngọc ẨnLê Hoàng ÂnLư AnMai Văn An
Ngô Đức AnNguyễn Duy AnNguyễn H. ÂnNguyễn Hoàng An
Nguyễn Kim AnNguyễn Ngọc ẨnNguyễn Ngọc ẨnNguyễn Quốc An
Nguyễn Sơn AnNguyễn Thái ÂnNguyễn Thu AnNguyễn Thuận An
Phạm Hữu AnPhan Bộ AnTôn Thất ÂnTrương Thanh An
Võ Đình AnĐặng Kim ẤnBảo AnhBế Anh
Bế Tuấn AnhChu Ngọc Nguyễn AnhDiệp Phúc AnhHà T. Anh
Hồ Hoàng AnhHoàng Trọng ÁnhHuỳnh Hón AnhHuỳnh Văn Anh
Lâm Quốc ÁnhLê Hoàng AnhLê Quang AnhLê Tuấn Anh
Lê Văn AnhLư Tấn Tuấn AnhLư Tấn Tuấn AnhNghiêm Quốc Anh
Ngô Sỉ AnhNguyễn H. AnhNguyễn Hoàng AnhNguyễn Huỳnh Tuấn Anh
Nguyễn Kim AnhNguyễn Mai AnhNguyễn Mai AnhNguyễn Mai Anh
Nguyễn Ngọc AnhNguyễn Ngọc AnhNguyễn Vương AnhNguyễn Đình Ánh
Phạm Hi AnhPhạm Hoàng AnhPhạm Ngọc AnhPhạm Quang Anh
Phạm Quốc AnhPhạm Tuấn AnhPhan Đình AnhTrần Quang Anh
Trần Tuấn AnhTrần Vũ Tuấn AnhTrần Đình Quang ÁnhTrương Việt Anh
Trương Đình Tuấn AnhVõ Như AnhĐặng Quốc AnhĐặng Quốc Hùng Anh
Đào Duy AnhĐào Quí AnhĐỗ Nam AnhHan Sam Ann
A. AnsaryLê X. AntoniôAddoul Aziz