Taberd.org Lasan Taberd
   

Chức năng

  Tìm kiếm
  Nhắn tin
Xem tin nhắn
  Góp ý
  Ghi chi tiết
  Ghi tên
Nhắn tin
Nhắn tin
prev Trang 20Mục lục
Trang 21
Trang 22 next
03 tháng 07, 2013  
# 8981
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Huỳnh Xuân Dũng   Reply Trả lời
Bạn nhận được thông tin, nếu rãnh thì fone về cho Văn Ngọc Long Lớp 2/6, mình đeo nơ đứng hàng đầu.... bây giờ thì A/E mình ai cũng già lắm rồi.... nếu có dịp A/E Hội tụ tại Saigon. Thì các bạn fone cho Long: 01297799988.... hoặc Email: CoSoVanNgoc@gmail.com....Thanks..!
02 tháng 07, 2013  
# 8980
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Nguyễn Đức Trung   Reply Trả lời
Cảm ơn bạn nhiều lắm... rất mong có dịp A/E mình hội tụ xem dung-nhan mấy ông già..hi.hi
Chúc bạn & GĐ luôn mạnh khỏe... hạnh phúc bạn Phước-Long nhé..! CoSoVanNgoc@gmail.com
Fone: 01297799988
02 tháng 07, 2013  
# 8979
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Phạm Hồng Chấn   Reply Trả lời
Cảm ơn bạn nhiều lắm... rất mong có dịp A/E mình hội tụ xem dung-nhan mấy ông già..hi.hi
Chúc bạn & GĐ luôn mạnh khỏe... hạnh phúc bạn HONG-CHAN nhé..! CoSoVanNgoc@gmail.com
Fone: 01297799988
03 tháng 07, 2013  Pham Hong Chan, (USA) Reply Trả lời

Ua, ai the nghe ten thay quen qua', minh co' hoc chung khong? Thay hinh cu hoa may thi nho'

02 tháng 07, 2013  
# 8978
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Nguyễn Hữu Bảng   Reply Trả lời
Cảm ơn bạn nhiều lắm... rất mong có dịp A/E mình hội tụ xem dung-nhan mấy ông già..hi.hi
Chúc bạn & GĐ luôn mạnh khỏe... hạnh phúc bạn HỮU-BÀNG nhé..! CoSoVanNgoc@gmail.com
Fone: 01297799988
02 tháng 07, 2013  
# 8977
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Nguyễn Hữu Bảng   Reply Trả lời
Cảm ơn bạn nhiều lắm... rất mong có dịp A/E mình hội tụ xem dung-nhan mấy ông già..hi.hi
Chúc bạn & GĐ luôn mạnh khỏe... hạnh phúc bạn Phước-Long nhé..! CoSoVanNgoc@gmail.com
Fone: 01297799988
02 tháng 07, 2013  
# 8976
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Nguyễn Duy Thắng   Reply Trả lời
Cảm ơn bạn nhiều lắm... rất mong có dịp A/E mình hội tụ xem dung-nhan mấy ông già..hi.hi
Chúc bạn & GĐ luôn mạnh khỏe... hạnh phúc bạn DUY-THẮNG nhé..! CoSoVanNgoc@gmail.com
Fone: 01297799988
02 tháng 07, 2013  
# 8975
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Nguyễn Phúc Thọ   Reply Trả lời
Cảm ơn bạn nhiều lắm... rất mong có dịp A/E mình hội tụ xem dung-nhan mấy ông già..hi.hi
Chúc bạn & GĐ luôn mạnh khỏe... hạnh phúc bạn Phúc-Thọ nhé..! CoSoVanNgoc@gmail.com
Fone: 02197799988
02 tháng 07, 2013  
# 8974
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Trần Phước Hưng   Reply Trả lời
Cảm ơn bạn nhiều lắm... rất mong có dịp A/E mình hội tụ xem dung-nhan mấy ông già..hi.hi
Chúc bạn & GĐ luôn mạnh khỏe... hạnh phúc bạn Phước-Long nhé..! CoSoVanNgoc@gmail.com
FONE: 01297799988
02 tháng 07, 2013  
# 8973
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Lý Quang Bình   Reply Trả lời
Cảm ơn bạn nhiều lắm... rất mong có dịp A/E mình hội tụ xem lại dung-nhan mấy ông già..hi.hi
Chúc bạn & GĐ luôn mạnh khỏe... hạnh phúc bạn QUANG-BÌNH nhé..! CoSoVanNgoc@gmail.com
02 tháng 07, 2013  
# 8972
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Chu Mạnh Tiến   Reply Trả lời
Cảm ơn bạn nhiều lắm... rất mong có dịp A/E mình hội tụ xem dung-nhan mấy ông già..hi.hi
Chúc bạn & GĐ luôn mạnh khỏe... hạnh phúc bạn MẠNH-TIẾN nhé..! CoSoVanNgoc@gmail.com
02 tháng 07, 2013  
# 8971
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Nguyễn Quang Tuấn   Reply Trả lời
Cảm ơn bạn nhiều lắm... rất mong có dịp A/E mình hội tụ xem dung-nhan mấy ông già..hi.hi
Chúc bạn & GĐ luôn mạnh khỏe... hạnh phúc bạn Quang-Tuấn nhé..! CoSoVanNgoc@gmail.com
02 tháng 07, 2013  
# 8970
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Bùi Thế Sơn   Reply Trả lời
Cảm ơn bạn nhiều lắm... rất mong có dịp A/E mình hội tụ xem dung-nhan mấy ông già..hi.hi
Chúc bạn & GĐ luôn mạnh khỏe... hạnh phúc bạn Thế-Sơn nhé..! CoSoVanNgoc@gmail.com
02 tháng 07, 2013  
# 8969
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Trần Phước Long   Reply Trả lời
Cảm ơn bạn nhiều lắm... rất mong có dịp A/E mình hội tụ xem dung-nhan mấy ông già..hi.hi
Chúc bạn & GĐ luôn mạnh khỏe... hạnh phúc bạn Phước-Long nhé..! CoSoVanNgoc@gmail.com
01 tháng 07, 2013  
# 8904
  Nguyễn Thuận An đến Lớp 2-9 71-72   Reply Trả lời
Chào cac ban,

Tôi là Nguyễn Thuận An, hoc chung voi nhau lop 2/9 niên khoa 71-72 và da dinh cu o Belgium hon 25 nam nay.

Xin hoi co' ai biêt tin tuc vê cô chu nhiêm cua bon minh luc truoc (cô Thuy Tiên)

Xin cam on truoc

Thân chào,

An
23 tháng 08, 2017  Pham Duy Lam, (Usa) Reply Trả lời

Co lien lien lac cac ban cu nam Xua
25 tháng 11, 2013  Lư Tân Tuân Anh, (Viet nam) Reply Trả lời

chao ban
toi la tuan anh hoc cung voi ban lop 2/9 va duoc biet co Thuy Tien day Phap van minh luc truoc ở gân nha thờ Tân đinh . lâu qua khong gap co nên gio không biêt co ở dâu , neu ranh ban va toi co thể noi chuyên nhau tiep , hen gap ban ky sau .Tuan anh
05 tháng 04, 2016  Nguyen Hien Quân, (phap) Reply Trả lời

Chào Ban,
minh là Quân, hoc chung voi Ban o Taberd lop 3/5, minh hien gio o ngoai ô Paris, co dip ban lien lac voi minh o so (00 33 ) 6 17 10 85 19
thân a'i
Quân

01 tháng 07, 2013  
# 8840
  Nguyễn Thuận An đến Lớp 2-9 71-72   Reply Trả lời
Chào cac ban,

Tôi là Nguyễn Thuận An, hoc chung voi nhau lop 2/9 niên khoa 71-72 và da dinh cu o Belgium hon 25 nam nay.

Xin hoi co' ai biêt tin tuc vê cô chu nhiêm cua bon minh luc truoc (cô Thuy Tiên)

Xin cam on truoc

Thân chào,

An
01 tháng 07, 2013  
# 8776
  Nguyễn Thuận An đến Lớp 2-9 71-72   Reply Trả lời
Chào cac ban,

Tôi là Nguyễn Thuận An, hoc chung voi nhau lop 2/9 niên khoa 71-72 và da dinh cu o Belgium hon 25 nam nay.

Xin hoi co' ai biêt tin tuc vê cô chu nhiêm cua bon minh luc truoc (cô Thuy Tiên)

Xin cam on truoc

Thân chào,

An
03 tháng 07, 2013  Van Ngoc Long, (viet nam) Reply Trả lời

BAN AN THAN MEN, KHI NAO LONG L/L DUOC VOI CO.THUY-TIEN, LONG SEÕ BAO TIN CHO BAN BIET SAU QUA GMAIL NHA BAN AN NHEÙ... CHUC BAN LUON MAY MAN & NHIEU NIEÂM VUI..

01 tháng 07, 2013  
# 8772
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Ngô Q. Qui Vinh   Reply Trả lời
Chào Bạn... Bạn nhận được thông tin này, nếu rãnh thì fone về cho Văn Ngọc Long Lớp 3/5, mình đứng hàng 4 bên phải, Lớp 2/6 mình đứng hàng 1 đầu đeo nơ.... bây giờ bọn mình thì già lắm rồi chắc kg nhận ra đâu...hi hi.... fone: 01297799988.... Thanks...!
01 tháng 07, 2013  
# 8771
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Nguyễn Đức Trung   Reply Trả lời
Chào Bạn... Bạn nhận được thông tin này, nếu rãnh thì fone về cho Văn Ngọc Long Lớp 3/5, mình đứng hàng 4 bên phải, Lớp 2/6 mình đứng hàng 1 đầu đeo nơ.... bây giờ bọn mình thì già lắm rồi chắc kg nhận ra đâu...hi hi.... fone: 01297799988.... Thanks...!
01 tháng 07, 2013  
# 8770
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Lý Quan Bình   Reply Trả lời
Chào Bạn... Bạn nhận được thông tin này, nếu rãnh thì fone về cho Văn Ngọc Long Lớp 3/5, mình đứng hàng 4 bên phải, Lớp 2/6 mình đứng hàng 1 đầu đeo nơ.... bây giờ bọn mình thì già lắm rồi chắc kg nhận ra đâu...hi hi.... fone: 01297799988.... Thanks...!
01 tháng 07, 2013  
# 8769
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Nguyễn Hùng Tuấn   Reply Trả lời
Chào Bạn... Bạn nhận được thông tin này, nếu rãnh thì fone về cho Văn Ngọc Long Lớp 3/5, mình đứng hàng 4 bên phải, Lớp 2/6 mình đứng hàng 1 đầu đeo nơ.... bây giờ bọn mình thì già lắm rồi chắc kg nhận ra đâu...hi hi.... fone: 01297799988.... Thanks...!
01 tháng 07, 2013  
# 8768
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Bùi Trí Thiện   Reply Trả lời
Chào Bạn... Bạn nhận được thông tin này, nếu rãnh thì fone về cho Văn Ngọc Long Lớp 3/5, mình đứng hàng 4 bên phải, Lớp 2/6 mình đứng hàng 1 đầu đeo nơ.... bây giờ bọn mình thì già lắm rồi chắc kg nhận ra đâu...hi hi.... fone: 01297799988.... Thanks...!
01 tháng 07, 2013  
# 8767
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Nguyễn Hoàng Lân   Reply Trả lời
Chào Bạn... Bạn nhận được thông tin này, nếu rãnh thì fone về cho Văn Ngọc Long Lớp 3/5, mình đứng hàng 4 bên phải, Lớp 2/6 mình đứng hàng 1 đầu đeo nơ.... bây giờ bọn mình thì già lắm rồi chắc kg nhận ra đâu...hi hi.... fone: 01297799988.... Thanks...!
01 tháng 07, 2013  
# 8766
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Phùng Trọng Minh   Reply Trả lời
Chào Bạn... Bạn nhận được thông tin này, nếu rãnh thì fone về cho Văn Ngọc Long Lớp 3/5, mình đứng hàng 4 bên phải, Lớp 2/6 mình đứng hàng 1 đầu đeo nơ.... bây giờ bọn mình thì già lắm rồi chắc kg nhận ra đâu...hi hi.... fone: 01297799988.... Thanks...!
01 tháng 07, 2013  
# 8765
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Nguyễn Hoàng Long   Reply Trả lời
Chào Bạn... Bạn nhận được thông tin này, nếu rãnh thì fone về cho Văn Ngọc Long Lớp 3/5, mình đứng hàng 4 bên phải, Lớp 2/6 mình đứng hàng 1 đầu đeo nơ.... bây giờ bọn mình thì già lắm rồi chắc kg nhận ra đâu...hi hi.... fone: 01297799988.... Thanks...!
01 tháng 07, 2013  
# 8764
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Bùi Minh Đức   Reply Trả lời
Chào Bạn... Bạn nhận được thông tin này, nếu rãnh thì fone về cho Văn Ngọc Long Lớp 3/5, mình đứng hàng 4 bên phải, Lớp 2/6 mình đứng hàng 1 đầu đeo nơ.... bây giờ bọn mình thì già lắm rồi chắc kg nhận ra đâu...hi hi.... fone: 01297799988.... Thanks...!
01 tháng 07, 2013  
# 8763
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Tăng Hữu Chí   Reply Trả lời
Chào Bạn... Bạn nhận được thông tin này, nếu rãnh thì fone về cho Văn Ngọc Long Lớp 3/5, mình đứng hàng 4 bên phải, Lớp 2/6 mình đứng hàng 1 đầu đeo nơ.... bây giờ bọn mình thì già lắm rồi chắc kg nhận ra đâu...hi hi.... fone: 01297799988.... Thanks...!
01 tháng 07, 2013  
# 8762
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Nguyễn Cẩm   Reply Trả lời
Chào Bạn... Bạn nhận được thông tin này, nếu rãnh thì fone về cho Văn Ngọc Long Lớp 3/5, mình đứng hàng 4 bên phải, Lớp 2/6 mình đứng hàng 1 đầu đeo nơ.... bây giờ bọn mình thì già lắm rồi chắc kg nhận ra đâu...hi hi.... fone: 01297799988.... Thanks...!
01 tháng 07, 2013  
# 8761
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Nguyễn Hữu Bảng   Reply Trả lời
Chào Bạn... Bạn nhận được thông tin này, nếu rãnh thì fone về cho Văn Ngọc Long Lớp 3/5, mình đứng hàng 4 bên phải, Lớp 2/6 mình đứng hàng 1 đầu đeo nơ.... bây giờ bọn mình thì già lắm rồi chắc kg nhận ra đâu...hi hi.... fone: 01297799988.... Thanks...!
01 tháng 07, 2013  
# 8760
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Nguyễn Hữu Bảng   Reply Trả lời
Chào Bạn... Bạn nhận được thông tin này, nếu rãnh thì fone về cho Văn Ngọc Long Lớp 3/5, mình đứng hàng 4 bên phải, Lớp 2/6 mình đứng hàng 1 đầu đeo nơ.... bây giờ bọn mình thì già lắm rồi chắc kg nhận ra đâu...hi hi.... fone: 01297799988.... Thanks...!
01 tháng 07, 2013  
# 8759
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Bùi Quí Phong Vũ   Reply Trả lời
Chào Bạn... Bạn nhận được thông tin này, nếu rãnh thì fone về cho Văn Ngọc Long Lớp 3/5, mình đứng hàng 4 bên phải, Lớp 2/6 mình đứng hàng 1 đầu đeo nơ.... bây giờ bọn mình thì già lắm rồi chắc kg nhận ra đâu...hi hi.... fone: 01297799988.... Thanks...!
01 tháng 07, 2013  
# 8758
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Trần Phước Hưng   Reply Trả lời
Chào Bạn... Bạn nhận được thông tin này, nếu rãnh thì fone về cho Văn Ngọc Long Lớp 3/5, mình đứng hàng 4 bên phải, Lớp 2/6 mình đứng hàng 1 đầu đeo nơ.... bây giờ bọn mình thì già lắm rồi chắc kg nhận ra đâu...hi hi.... fone: 01297799988.... Thanks...!
01 tháng 07, 2013  
# 8757
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Nguyễn Thành Hưng   Reply Trả lời
Chào Bạn... Bạn nhận được thông tin này, nếu rãnh thì fone về cho Văn Ngọc Long Lớp 3/5, mình đứng hàng 4 bên phải, Lớp 2/6 mình đứng hàng 1 đầu đeo nơ.... bây giờ bọn mình thì già lắm rồi chắc kg nhận ra đâu...hi hi.... fone: 01297799988.... Thanks...!
01 tháng 07, 2013  
# 8756
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Nguyễn Thành Hưng   Reply Trả lời
Chào Bạn... Bạn nhận được thông tin này, nếu rãnh thì fone về cho Văn Ngọc Long Lớp 3/5, mình đứng hàng 4 bên phải, Lớp 2/6 mình đứng hàng 1 đầu đeo nơ.... bây giờ bọn mình thì già lắm rồi chắc kg nhận ra đâu...hi hi.... fone: 01297799988.... Thanks...!
01 tháng 07, 2013  
# 8755
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Phạm Quốc Hưng   Reply Trả lời
Chào Bạn... Bạn nhận được thông tin này, nếu rãnh thì fone về cho Văn Ngọc Long Lớp 3/5, mình đứng hàng 4 bên phải, Lớp 2/6 mình đứng hàng 1 đầu đeo nơ.... bây giờ bọn mình thì già lắm rồi chắc kg nhận ra đâu...hi hi.... fone: 01297799988.... Thanks...!
01 tháng 07, 2013  
# 8754
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Bùi Ngọc Chi Như   Reply Trả lời
Chào Bạn... Bạn nhận được thông tin này, nếu rãnh thì fone về cho Văn Ngọc Long Lớp 3/5, mình đứng hàng 4 bên phải, Lớp 2/6 mình đứng hàng 1 đầu đeo nơ.... bây giờ bọn mình thì già lắm rồi chắc kg nhận ra đâu...hi hi.... fone: 01297799988.... Thanks...!
01 tháng 07, 2013  
# 8753
  Văn Ngọc Long đến Vũ Minh Hùng   Reply Trả lời
Chào Bạn... Bạn nhận được thông tin này, nếu rãnh thì fone về cho Văn Ngọc Long Lớp 3/5, mình đứng hàng 4 bên phải, Lớp 2/6 mình đứng hàng 1 đầu đeo nơ.... bây giờ bọn mình thì già lắm rồi chắc kg nhận ra đâu...hi hi.... fone: 01297799988.... Thanks...!
01 tháng 07, 2013  
# 8751
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Trần Nam Hòa   Reply Trả lời
Chào Bạn... Bạn nhận được thông tin này, nếu rãnh thì fone về cho Văn Ngọc Long Lớp 3/5, mình đứng hàng 4 bên phải, Lớp 2/6 mình đứng hàng 1 đầu đeo nơ.... bây giờ bọn mình thì già lắm rồi chắc kg nhận ra đâu...hi hi.... fone: 01297799988.... Thanks...!
01 tháng 07, 2013  
# 8750
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Lê Thiện Ý   Reply Trả lời
Chào Bạn... Bạn nhận được thông tin này, nếu rãnh thì fone về cho Văn Ngọc Long Lớp 3/5, mình đứng hàng 4 bên phải, Lớp 2/6 mình đứng hàng 1 đầu đeo nơ.... bây giờ bọn mình thì già lắm rồi chắc kg nhận ra đâu...hi hi.... fone: 01297799988.... Thanks...!
01 tháng 07, 2013  
# 8749
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Nguyễn Đăng Vũ   Reply Trả lời
Chào Bạn... Bạn nhận được thông tin này, nếu rãnh thì fone về cho Văn Ngọc Long Lớp 3/5, mình đứng hàng 4 bên phải, Lớp 2/6 mình đứng hàng 1 đầu đeo nơ.... bây giờ bọn mình thì già lắm rồi chắc kg nhận ra đâu...hi hi.... fone: 01297799988.... Thanks...!
01 tháng 07, 2013  
# 8748
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Trần Anh Vũ   Reply Trả lời
Chào Bạn... Bạn nhận được thông tin này, nếu rãnh thì fone về cho Văn Ngọc Long Lớp 3/5, mình đứng hàng 4 bên phải, Lớp 2/6 mình đứng hàng 1 đầu đeo nơ.... bây giờ bọn mình thì già lắm rồi chắc kg nhận ra đâu...hi hi.... fone: 01297799988.... Thanks...!
01 tháng 07, 2013  
# 8747
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Ngô Q. Qui Vinh   Reply Trả lời
Chào Bạn... Bạn nhận được thông tin này, nếu rãnh thì fone về cho Văn Ngọc Long Lớp 3/5, mình đứng hàng 4 bên phải, Lớp 2/6 mình đứng hàng 1 đầu đeo nơ.... bây giờ bọn mình thì già lắm rồi chắc kg nhận ra đâu...hi hi.... fone: 01297799988.... Thanks...!
01 tháng 07, 2013  
# 8746
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Lê Hữu Vinh   Reply Trả lời
Chào Bạn... Bạn nhận được thông tin này, nếu rãnh thì fone về cho Văn Ngọc Long Lớp 3/5, mình đứng hàng 4 bên phải, Lớp 2/6 mình đứng hàng 1 đầu đeo nơ.... bây giờ bọn mình thì già lắm rồi chắc kg nhận ra đâu...hi hi.... fone: 01297799988.... Thanks...!
01 tháng 07, 2013  
# 8745
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Phạm Quang Vinh   Reply Trả lời
Chào Bạn... Bạn nhận được thông tin này, nếu rãnh thì fone về cho Văn Ngọc Long Lớp 3/5, mình đứng hàng 4 bên phải, Lớp 2/6 mình đứng hàng 1 đầu đeo nơ.... bây giờ bọn mình thì già lắm rồi chắc kg nhận ra đâu...hi hi.... fone: 01297799988.... Thanks...!
01 tháng 07, 2013  
# 8744
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Nguyễn B. Tường   Reply Trả lời
Chào Bạn... Bạn nhận được thông tin này, nếu rãnh thì fone về cho Văn Ngọc Long Lớp 3/5, mình đứng hàng 4 bên phải, Lớp 2/6 mình đứng hàng 1 đầu đeo nơ.... bây giờ bọn mình thì già lắm rồi chắc kg nhận ra đâu...hi hi.... fone: 01297799988.... Thanks...!
01 tháng 07, 2013  
# 8743
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Nguyễn Phước Tường   Reply Trả lời
Chào Bạn... Bạn nhận được thông tin này, nếu rãnh thì fone về cho Văn Ngọc Long Lớp 3/5, mình đứng hàng 4 bên phải, Lớp 2/6 mình đứng hàng 1 đầu đeo nơ.... bây giờ bọn mình thì già lắm rồi chắc kg nhận ra đâu...hi hi.... fone: 01297799988.... Thanks...!
01 tháng 07, 2013  
# 8742
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Tăng Thiên Tuấn   Reply Trả lời
Chào Bạn... Bạn nhận được thông tin này, nếu rãnh thì fone về cho Văn Ngọc Long Lớp 3/5, mình đứng hàng 4 bên phải, Lớp 2/6 mình đứng hàng 1 đầu đeo nơ.... bây giờ bọn mình thì già lắm rồi chắc kg nhận ra đâu...hi hi.... fone: 01297799988.... Thanks...!
01 tháng 07, 2013  
# 8741
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Nguyễn H. Tuấn   Reply Trả lời
Chào Bạn... Bạn nhận được thông tin này, nếu rãnh thì fone về cho Văn Ngọc Long Lớp 3/5, mình đứng hàng 4 bên phải, Lớp 2/6 mình đứng hàng 1 đầu đeo nơ.... bây giờ bọn mình thì già lắm rồi chắc kg nhận ra đâu...hi hi.... fone: 01297799988.... Thanks...!
01 tháng 07, 2013  
# 8740
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Đặng Quốc Tuấn   Reply Trả lời
Chào Bạn... Bạn nhận được thông tin này, nếu rãnh thì fone về cho Văn Ngọc Long Lớp 3/5, mình đứng hàng 4 bên phải, Lớp 2/6 mình đứng hàng 1 đầu đeo nơ.... bây giờ bọn mình thì già lắm rồi chắc kg nhận ra đâu...hi hi.... fone: 01297799988.... Thanks...!
01 tháng 07, 2013  
# 8739
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Nguyễn Quang Tuấn   Reply Trả lời
Chào Bạn... Bạn nhận được thông tin này, nếu rãnh thì fone về cho Văn Ngọc Long Lớp 3/5, mình đứng hàng 4 bên phải, Lớp 2/6 mình đứng hàng 1 đầu đeo nơ.... bây giờ bọn mình thì già lắm rồi chắc kg nhận ra đâu...hi hi.... fone: 01297799988.... Thanks...!
01 tháng 07, 2013  
# 8738
  Văn Ngọc Long (Việt Nam) đến Nguyễn Chí Trung   Reply Trả lời
Chào Bạn... Bạn nhận được thông tin này, nếu rãnh thì fone về cho Văn Ngọc Long Lớp 3/5, mình đứng hàng 4 bên phải, Lớp 2/6 mình đứng hàng 1 đầu đeo nơ.... bây giờ bọn mình thì già lắm rồi chắc kg nhận ra đâu...hi hi.... fone: 01297799988.... Thanks...!
prev Trang 20Mục lục
Trang 21
Trang 22 next