Taberd.org
ndq

Xúc Đất Anh Em Ơi

Nguyễn Đức Quang   Sài Gòn - 1966