Taberd.org
ndq

Về Miền Gian Nan

Nguyễn Đức Quang   Dân Ca Do Thái - Sài Gòn - 1966
  2:20'
Bấm vào nút > bên trên để nghe bài hát