Taberd.org
ndq

Tôi Đã Thấy Ngày Mai

Nguyễn Đức Quang   Sài Gòn - 1967
  2:17'
Bấm vào nút > bên trên để nghe bài hát