Taberd.org
ndq

Tiếng Hát Tự Do

Nguyễn Đức Quang   Ðà Lạt - Thu - 1965
  5:00'
Bấm vào nút > bên trên để nghe bài hát