Taberd.org
ndq

Thánh Địa Xa Xôi

dân ca Tcheckess Caucase / nhạc Nguyễn Đức Quang   Sài Gòn - 1967