Taberd.org
ndq

Ôi Đời Đẹp

Nguyễn Đức Quang   Sài Gòn - 1967