Taberd.org
ndq

Nỗi Buồn Nhược Tiểu

thơ Nguyễn Văn Hoàn / nhạc Nguyễn Đức Quang   Ðà Lạt - 1964
  1:47'
Bấm vào nút > bên trên để nghe bài hát