Taberd.org
ndq

Những Nhát Cuốc

Nguyễn Đức Quang   Sài Gòn - 1966