Taberd.org
ndq

Người Đi Trong Mưa Gió

Nguyễn Đức Quang   Ðà Lạt - 1967
  2:15'
Bấm vào nút > bên trên để nghe bài hát