Taberd.org
ndq

Nào Ai

Nguyễn Đức Quang  

Nào ai đứng trước tôi- Nào ai bên cạnh tôi
Nào ai chỉ tôi biết tên con đường về ngày mai
Đường cao theo bóng bay- Đường gần xương máu đầy
Những đường này quen biết tôi từng đắng cay

Nào ai đang gấm hoa- Nào ai đang ước mơ
Nào ai hồn thao thức thấy quê nhà ngày mỗi xa
Ngàn phương vẫn cứ đi đường ơi không bến bờ
ngựa hồ ngày mỏi vó cũng quay về chốn quê nhà


Người muôn nơi trên thế giới, ai có cùng ước mơ này
Nói cùng tôi cất tiếng cùng tôi, tha thiết đắm say
từng bờ nương từng con phố hãy yên lòng hãy mong chờ
tình người nở hoa tìm ra lối ngõ, không hẹn hò cũng bước về

Rồi cùng tôi ngày mai đi hái, những chân thành, những tin mừng
từng đoànxe lượn qua cuối bãi, những con đường vui mé sông
Chuyện ngày qua ngày xa xưa ấy, đã phai nhạt trước tấm lòng
lúc ấy chân đi, đi từ muôn phía, và đi rất nhẹ


Thời gian cuộn chỉ xanh, nào ai sẽ kéo nhanh
đường lui về giây phút không vướng lòng với tử sinh
Trả tôi lúc đắm say một thư sinh tóc dài
làm thơ và yêu nước không ai sợ hãi, nghi ngại

Nào ai chỉ giùm tôi, tình nào mãi thắm tươi
chiều mưa cùng bằng hữu cứ reo cười chờ nắng soi
đường xa bước ngắn dài, đường bâng khuâng cuối trời
nào ai chỉ giùm tôi một đường tới.