Taberd.org
ndq

Một Giấc Chiêm Bao

Nguyễn Đức Quang   Sài Gòn - 1967