Taberd.org
ndq

Lời Nguyện Cầu Hạnh Phúc

Nguyễn Đức Quang   Ðà Lạt - 1962

Là phút vui đôi bạn hiền
Chúng tôi xin góp ít lời vui duyên
Cầu chúc cho đôi bạn hiền
Mai đầy vui sướng suốt đời vui thêm

1.
Nguyện ơn trên sáng soi về minh chứng
cho đôi lòng vừa trao nhau ước thề,
Ngày mai dìu bước trên đường
Vẫn một lòng yêu thương
Giờ chúng tôi ghi lời rằng
thương yêu nhau đến tóc bạc răng long
Đời có đôi khi muộn phiền
nhưng thêm nguy khó mới nồng thêm duyên

2.
Cầu xin cho lứa đôi này
Tay nắm tay nhau mà vượt qua muôn bước đường
Cùng nhau xây đắp thiên đàng ngay trên mặt trần gian
Giờ chúng tôi chung nguyện cầu
Xin cho đôi lứa sống đời bên nhau
Hạnh phúc luôn tươi đẹp màu
Xuân này Xuân nữa suốt ngàn Xuân sau.