Taberd.org
ndq

Hãy Nheo Bớt Một Mắt

Nguyễn Đức Quang   Cần Thơ - 1967