Taberd.org
ndq

Đứa Bé Lang Thang

Nguyễn Đức Quang   dân ca Do Thái - Huế - 1967
 
Bấm vào nút > bên trên để nghe bài hát