Taberd.org
ndq

Chỉ Tại Anh

thơ Nhất Tuấn / nhạc Nguyễn Đức Quang   Ðà Lạt - 1963
  3:37'
Bấm vào nút > bên trên để nghe bài hát

Chỉ tại anh nên hôm qua về trễ
Cứ phim hay, tài tử trứ danh hoài
Anh quảng cáo và tô màu giỏi thế !
Hỏi ai còn nỡ khất hẹn ngày mai

Chỉ tại anh nên trời thu đổi gió
Mimosa phủ kín mặt đường khuya
Vương đầy tóc, em bắt đền anh đó
Gỡ dùm đi đừng cười mãi, ô kìa !

Chỉ tại anh khiến đêm về chẳng ngủ
Suốt canh dài trằn trọc
Lòng vương vấn nhớ ai

Chỉ tại anh nên hôm sau dậy muộn
Ðành bỏ mất một giờ đầu
Bà giáo phạt luôn bốn trăm câu

Ngày thứ tám em ngồi vào chép phạt
Bốn trăm câu mà chép mãi không xong
Bà giám thị cầm giấy xem chỉ thấy:
"Chúa nhật này Trẫm nhớ Ái khanh không ???"