Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Vũ Minh Hùng

Niên học: 1972-1976
silh
73-74 lớp 5-5
hàng 2 vị trí 4
+ 74-75 sau/?
+ 75-76 7/?
Hiện nay
Tên hiện nayJames Vu
E-mailvalanciana@verizon.net
Địa chỉUSA
  Vài dòng
Minh ten Vu Minh Hung, co nho luc hoc lop4/4, 5/5, 6?(quen vi khong co ky yeu), co hoc cac thay va co nhu NguyenngocDanh, NguyenngocXuong, DaovanBot, ChuthiVanAnh, VothiTiet, TranducQuy, TranvanPhuoc, LehuuDuc, LengocLien, LemyLan, TranmaiNguyet, NguyenvanNhan, LethiNhu, PhamthihoangOanh, TranthileOanh, NguyenthithuHuong, Muon lien lac cung cac ban va thay co da day hoc cung lop hay cung nhung khoa 72-76. Mong tin.
  Các chi tiết khác
Người viết vu minh hung (valanciana@verizon.net)
Hoi con hoc lop 4 den lop 6 ,minh co hop lop vo nhu dao voi thay Mai van Rep va hai nguoi con cua thay MaivanMinh vagi do quen roi. Hoi lop 5 ,duoc sh.George Ly cho vo ban trat tu de di bat nhung ban va nhung nhoc lop duoi khong giu gin trat tu va hay danh lon o san truong.
Nguồn gốc: chi tiet ca nhan
24/02/2010

Người viết vu minh hung (valanciana@verizon.net)
O ky yeu 72/73 da in lon ten minh la Nguyen minh Hung do, minh ten la Vu minh Hung.Cac thay co da day va la chu nhiem lop, co Nguyen ngoc Danh (4/4), thay Tran van Phuoc (5/5), thay Nguyen ngoc Xuong (6 hoac 7 gi do). Nhung nguoi ban ma minh choi than va hop gu la Dao thuong Dung( Dung ga co), Pham cong Chanh ( Chanh lun),Ngo manh Hung (Hung no), Tran chi Hieu (Hieu lai), Le chi Vinh (Vinh dit vit). Nhung ban do da hoc va roi chung ve hoc tai Marie Curie voi minh cung lop luc Taberd giai the. Tran manh Doan (song o trong benh vien Grale), Truong hoang Nguyen (song gan Tan Cang kho 5),
26/02/2010
Cập nhật: 10/06/2012