Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Vũ Công Minh

Niên học: 1973-1974
silh
73-74 lớp 12-B3
hàng 4 vị trí 9
Hiện nay
Tên hiện nayVO Công Minh
E-mailminh.vo@wanadoo.fr
Địa chỉ22bis, Chemin des Potiers
29000 QUIMPER
France
  Vài dòng
Cập nhật: 25/08/2012