Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Võ Kim Phụng

Niên học: 1967-1973
silh
67-68 lớp 8e 2
hàng 5 vị trí 7
silh
68-69 lớp nhat 2
hàng 3 vị trí 2
silh
70-71 lớp 7-1
hàng 3 vị trí 3
silh
71-72 lớp 8-2
hàng 4 vị trí 9
silh
72-73 lớp 9-1
hàng 3 vị trí 11
Hiện nay
Biệt danhPhung vo
Tên hiện nayPhung Vo
E-mailpvoseattle@msn.com
Địa chỉpvoseattle@msn.com
206-981-9911
USA
  Vài dòng
Vuot bien den My 1979, Hanh (ba xa) hoc Thien Phuoc, qua My 1985,
tui nay co 2 dua con gai va da co gia dinh.
vo_kim_phung.jpg

Hình chụp 2010 Vacation (Jamaica)

Cập nhật: 11/08/2014