Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Văn Thế Ký

Niên học: 1968-1972
silh
67-68 lớp nhi C
hàng 5 vị trí 5
silh
68-69 lớp nhat 9
hàng 5 vị trí 2
silh
70-71 lớp 7-3
hàng 6 vị trí 2
silh
71-72 lớp 8-4
hàng 4 vị trí 13
Hiện nay
Biệt danh8 Kỷ
E-mailkyvan_sanjose@yahoo.com
Địa chỉUSA
  Vài dòng
Hien dang song tai Houston TX USA. Roi khoi Saigon 2005. Sau 1975 hoc truong Tai Chanh TP, Ra truong lam viec tai Phong Tai Chanh Quan 5 {Ban Tai Chanh Thue Gia Q.5}. O tu tai Kham Chi Hoa 3 nam. Ra tu ve kinh doanh buon ban tai Cho An Dong {Trung Tan Thuong Mai Dich Vu An Dong} hon 10 nam ....cho toi ngay di dinh cu tai USA.
Mong nhan duoc tin cac ban 1 thoi hoc tai Truong Lasan Taberd'
van_the_ky_2011_1.jpg

van_the_ky_2011_2.jpg

van_the_ky_2011_3.jpg

van_the_ky_2011_4.jpg

Cập nhật: 04/12/2011