Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Trương Công Hoà

Niên học: 1965-1971
silh
67-68 lớp 8e 8
hàng 4 vị trí 8
silh
68-69 lớp nhat 1
hàng 4 vị trí 1
silh
70-71 lớp 7-9
hàng 5 vị trí 4
+ 65-66 10e4
+ 66-67 9e7
Hiện nay
E-mailhct398@yahoo.com
Địa chỉToronto
Canada
  Vài dòng
GD_va_Quynh_Huong.jpg

Gia đình và Quỳnh Hương

Everyone.jpg

Và các bạn

Cập nhật: 12/04/2014