Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Trần Xuân Thiện

Niên học: 1972-1976
silh
72-73 lớp 5-5
hàng 3 vị trí 5
silh
73-74 lớp 6-8
hàng 2 vị trí 2
+ 74-75 7-8
+ 75-76 8-8
Hiện nay
Biệt danhThiện
Tên hiện nay(Sonny) Xuan Tran
E-mailtranxt@gmail.com
Địa chỉAustralia
Điện thoại+61 416 333 971
  Vài dòng
Hiện cư ngụ và làm việc tại Sydney, Australia
Cập nhật: 06/11/2017