Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Trần Văn Trung

Niên học: 1971-1972
silh
72-73 lớp 5-8
hàng 1 vị trí 4
Hiện nay
Biệt danhTrung
E-mailtrantrunglasantaberd70@gmail.com
Công việcHiện ở cùng với cha mẹ
Địa chỉ1445 đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Trường Thạnh, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Việt Nam
  Vài dòng
Cập nhật: 27/04/2013