Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Trần Văn Khoa

Niên học: 1964-1976
silh
64-65 lớp 11e 6
hàng 4 vị trí 3
silh
67-68 lớp 8e 3
hàng 3 vị trí 6
silh
68-69 lớp nhat 1
hàng 1 vị trí 4
silh
71-72 lớp 8-3
hàng 2 vị trí 7
silh
72-73 lớp 9-3
hàng 1 vị trí 10
Hiện nay
Biệt danhKhoa Cận
Tên hiện nayTrần Văn Khoa
E-mailvanktran@yahoo.it
Địa chỉCA
USA
  Vài dòng
Trần Văn Khoa và các bạn
Quận Cam, Cali, 23 tháng 5 năm 2010 - The ten Knights
reunion/cali_23052010.jpg
Tôn Thất Anh Tuấn, Nguyễn Thái Sơn, Trần Văn Khoa, Lê Thanh Cần, Hà Gia Hòa,
Trương Quốc Tuấn, Nghiêm Quốc Việt, Dương Quang Khải, Lý Đức ThắngĐình Chuẩn.
reunion/cali_23052010_1.jpg
Dương Quang Khải, Lý Đức Thắng, Lê Thanh Cần, Nghiêm Quốc Việt,
Nguyễn Thái Sơn, Tôn Thất Minh Tuấn, Trương Quốc Tuấn, Trần Văn Khoa
reunion/cali_23052010_9.jpg
Tôn Thất Minh Tuấn, Trương Quốc Tuấn, Trần Văn Khoa

Orange County, 9 tháng 6 năm 2010 - Phạm Đình Nguyên và các bạn Taberd 76 tại Quận Cam
tst_img/nguyen_09062010_10.jpg
Hà Gia Hòa, Lý Đức Thắng, Nghiêm Quốc Việt, Trần Văn Khoa,
Đinh Trọng Tín, Lê Thanh Cần, Nguyễn Thái Sơn
tst_img/nguyen_09062010_15.jpg
Hà Gia Hòa, Lê Thanh Cần, Nghiêm Quốc Việt,
Phạm Đình Nguyên, Nguyễn Thái Sơn, Trần Văn Khoa
tst_img/nguyen_09062010_1.jpg
Phạm Đình Nguyên, Hà Gia Hòa, Nghiêm Quốc Việt,
Trần Văn Khoa, Đinh Trọng Tín, Lê Thanh Cần, Nguyễn Thái Sơn
tst_img/nguyen_09062010_3.jpg
Trần Văn Khoa, Đinh Trọng Tín, Lê Thanh Cần, Nghiêm Quốc Việt
tst_img/nguyen_09062010_4.jpg
Trần Văn Khoa, Đinh Trọng Tín, Lê Thanh Cần, Lý Đức Thắng

Orange County, 27 tháng 6 năm 2010 - Phạm Đình Nguyên, Võ Long Hải và các bạn Taberd 76
reunion/cali_27062010_8.jpg
Bạch Thái Vương, Nghiêm Quốc Việt, Chu Văn Thủy, Trần Văn Khoa,
Dương Quang Khải, Phạm Đình NguyênNguyễn Tiến Đạt
tst_img/cali_27062010_11.jpg
Bạch Thái Vương, Nghiêm Quốc Việt, Chu Văn Thủy, Dương Quang Khải,
Trần Văn Khoa, Phạm Đình Nguyên, Nguyễn Tiến Đạt
tst_img/cali_27062010_12.jpg
Lê Thanh Cần, Dương Quang Khải, Cao Đình Hưng, Trần Văn Khoa, Nguyễn Thanh Nguyên,
Hà Gia Hòa, Phạm Đình Nguyên, Võ Long Hải, ..., Nghiêm Quốc Việt,
Đình Chuẩn, Đinh Trọng Tín

Cali, 10 tháng 7 năm 2010 - đón Đỗ Bá Cảnh
tst_img/cali_10072010_3.jpg
Vũ Anh Quân, Lê Thanh Cần, Đình Chuẩn, Chu Văn Thủy, Trần Văn Khoa
tst_img/cali_10072010_4.jpg
Đình Chuẩn, Chu Văn Thủy, Trần Văn Khoa, Lý Đức Thắng

Cali, 27 tháng 12 năm 2010 - Nhà hàng Kim
reunion/oc_27122010_1.jpg
Dương Quang Khải, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Thanh Nguyên, Nghiêm Quốc Việt, Trần Thanh Bảo,
Nguyễn Tiến Đạt, Nguyễn Duy Chiêu, Trần Văn Khoa, Lý Đức Thắng,
Lý Hưng Ngọc, Cao Đình Hưng
reunion/oc_27122010_2.jpg
Lê Thanh Cần, Nguyễn Duy Chiêu, Nghiêm Quốc Việt, Trần Văn Khoa,
Dương Quang Khải, Đinh Trọng Tín, Lý Đức Thắng,
Lý Hưng Ngọc, Nguyễn Tiến Đạt, Cao Đình Hưng, Nguyễn Thanh Nguyên
reunion/oc_27122010_3.jpg
Lý Hưng Ngọc, Dương Quang Khải, Nguyễn Duy Chiêu, Trần Văn Khoa
Đinh Trọng Tín, Lê Thanh Cần, Hà Gia Hòa
reunion/oc_27122010_4.jpg
Dương Quang Khải, Lý Đức Thắng, Nguyễn Duy Chiêu,
Trần Văn Khoa, Nguyễn Thanh Nguyên, Lý Hưng Ngọc
Cập nhật: 17/10/2016