Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Trần Văn Định

Niên học: 1969-1975
silh
71-72 lớp 8-5
hàng 1 vị trí 6
silh
71-72 lớp 8-8
hàng 4 vị trí 9
silh
72-73 lớp 9-7
hàng 1 vị trí 6
silh
73-74 lớp 10-B4
hàng 1 vị trí 2
Hiện nay
Tên hiện nayTran Dean
E-mailtrandean68@yahoo.com
Địa chỉTracy, California
USA
  Vài dòng
Chuyển từ Adran Đàlạt về Taberd năm 1969.
Niên khoá Lớp
73-74 10 B4
72-73 9-7
71-72 8-5
70-71 7-9
69-70 6-5

Rời VN 1978. Sống tại Indonesia năm 1979, đảo Kuku và Galang. dến Mỷ cuối năm 1979. Hiện sống ở Bắc California.
Cập nhật: 25/09/2012