Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Trần Thanh Bảo

Niên học: 1968-1974
silh
68-69 lớp nhat 9
hàng 2 vị trí 4
70-71
70-71 lớp 7-1
hàng 1 vị trí 7
71-72
71-72 lớp 8-1
hàng 2 vị trí 5
72-73
72-73 lớp 9-2
hàng 2 vị trí 7
73-74
73-74 lớp 10-B1
hàng 4 vị trí 9
Hiện nay
E-mailtranbdennis@usa.com
Địa chỉSanta Ana, California
USA
  Vài dòng
tran_thanh_bao_2009.jpg

2009

Trần Thanh Bảo và các bạn
Nam Cali, tháng 8 năm 2007 - Lần đầu tiên hội ngộ tại tư gia của Nguyễn Thanh Nguyên.
reunion/reunion_082007.jpg
Nguyễn Hoàng Trung, Lâm Văn Đức, Tôn Thất Ân, Trần Thanh Bảo,
Nguyễn Thái Phương, Bạch Thái Vương, Đinh Trọng Tín, và Nguyễn Thanh Nguyên

Nam Cali, tháng 4 năm 2009 -
reunion/reunion_april2009.jpg
Nguyễn Đình Biên, Phạm Lê Hiệp, Tôn Thất Ân, Nguyễn Thái Phương, Vũ Anh Quân,
Trần Thanh Bảo, Bạch Thái Vương, Nguyễn Thanh Nguyên, và Đinh Trọng Tín

Nam Cali, tháng 11 năm 2009 -
reunion/hop_mat_1109_ca.jpg
Dương Quang Khải, Trần Thanh Bảo, Vũ Anh Quân, Nguyễn Thanh Nguyên,
Tôn Thất ÂnĐinh Trọng Tín

Nam Cali, Giáng Sinh 2009 -
reunion/reunion_xmas2009.jpg
Nguyễn Thái Phương, Tôn Thất Ân, Đinh Trọng Tín, Vũ Anh Quân, Nguyễn Thanh Nguyên,
Trần Thanh Bảo, Lê Kim HòaBạch Thái Vương

Cali, 27 tháng 12 năm 2010 - Nhà hàng Kim
reunion/oc_27122010_1.jpg
Dương Quang Khải, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Thanh Nguyên, Nghiêm Quốc Việt, Trần Thanh Bảo,
Nguyễn Tiến Đạt, Nguyễn Duy Chiêu, Trần Văn Khoa, Lý Đức Thắng,
Lý Hưng Ngọc, Cao Đình Hưng

Hội Ngộ 2011 - Santa Ana, California (phần 2) - Ngày 16 tháng 7 năm 2011
reunion/hoi_ngo_2011/hn76_27.jpg
Cùng nhau ra nhảy bài Mal do Be Trần Thanh Bảo giúp vui
Cập nhật: 13/01/2013