Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Trần Hữu Trí

Niên học: 1964-1975
silh
64-65 lớp 11e 7
hàng 6 vị trí 6
silh
67-68 lớp 8e 8
hàng 5 vị trí 3
silh
68-69 lớp nhat 5
hàng 5 vị trí 5
silh
70-71 lớp 7-6
hàng 6 vị trí 3
silh
71-72 lớp 8-5
hàng 6 vị trí 8
silh
72-73 lớp 9-5
hàng 3 vị trí 9
silh
73-74 lớp 10-B5
hàng 6 vị trí 1
+ 65-66 10ème?
+ 66-67 9ème?
+ 74-75 Mười Một B5
Hiện nay
E-mailhuutri_tran@yahoo.com
Địa chỉ248 Nguyễn Thái Sơn Gò Vấp TP/HCM
Việt Nam
  Vài dòng
Trần Hữu Trí và các bạn
Sàigòn, 13 tháng 1 năm 2011 - Nhà hàng Tân Cảng
reunion/tc_15012011_1.jpg
Nguyễn Hữu Đức, Trần Hữu Trí, Lý Minh Sơn, Lý Văn Quới
reunion/tc_15012011_5.jpg
Lê Như Trầm, Nguyễn Ngô Hùng, Nguyễn Quốc Huy
Lưu Thành Hiếu, Nguyễn Hữu Đức, Trần Hữu Trí, Lý Minh Sơn, Lý Văn Quới
reunion/tc_15012011_6.jpg
Lưu Thành Hiếu, Trần Hữu Trí
Lý Minh Sơn, Phạm Đình Nguyên, Nguyễn Ngô Hùng, Lê Việt Quang
reunion/tc_15012011_7.jpg
La Thu Chinh, Lưu Thành Hiếu, Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Hữu Đức, Trần Hữu Trí
reunion/tc_15012011_8.jpg
La Thu Chinh, Lưu Thành Hiếu, Nguyễn Ngô Hùng, Nguyễn Hữu Đức, Trần Hữu Trí
reunion/tc_15012011_9.jpg
Lê Việt Quang, Phạm Đình Nguyên, Lý Minh Sơn, Lê Như Trầm, Lưu Thành Hiếu, Trần Hữu Trí
Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Ngô Hùng, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Đức
La Thu Chinh, Nguyễn Trịnh Lương, Nga (con Phạm Đình Nguyên), Nguyễn Kiến Phong và bà xã, bà xã Phạm Đình Nguyên

Họp mặt Tất Niên 2012 với các Thầy Cô -
tat_nien_2012/tat_nien_2012_02.jpg
Hàng trước: Nguyễn Quốc Huy, Lý Minh Sơn, Võ Long Hải, Đỗ Bá Cảnh, Nguyễn Quang Sơn, Huỳnh Ngọc Lâm, Tống Phước Vĩnh,
Nguyễn Hoàng Dũng, Lưu Thành Hiếu, Lý Văn Quới, Chu Mạnh Tuyến, La Thu Chinh,
Hàng sau: Võ Long Hải, Nguyễn Nam Tiến, Lê Việt Quang, Nguyễn Kiến Phong, Trần Hữu Trí, Phạm Đình Nguyên,
Hoàng Vĩnh Chúc, Nguyễn Kim Giao, Lê Đình Dũng, Tuấn, Vũ Văn Chính
Cập nhật: 11/02/2016