Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Tôn Thất Minh Tuấn

Niên học: 19-19
silh
71-72 lớp 8-5
hàng 1 vị trí 12
silh
73-74 lớp 10-B5
hàng 3 vị trí 5
Hiện nay
E-mailtm_tonthat@yahoo.com
Địa chỉUSA
fr Các bạn cùng khóa
  Vài dòng
Tôn Thất Minh Tuấn và các bạn
Quận Cam, Cali, 23 tháng 5 năm 2010 - The ten Knights
reunion/cali_23052010_1.jpg
Dương Quang Khải, Lý Đức Thắng, Lê Thanh Cần, Nghiêm Quốc Việt,
Nguyễn Thái Sơn, Tôn Thất Minh Tuấn, Trương Quốc Tuấn, Trần Văn Khoa
reunion/cali_23052010_8.jpg
Nguyễn Thái Sơn, Tôn Thất Minh Tuấn, Trương Quốc Tuấn
reunion/cali_23052010_9.jpg
Tôn Thất Minh Tuấn, Trương Quốc Tuấn, Trần Văn Khoa

Hội Ngộ 2011 - Santa Ana, California (phần 2) - Ngày 16 tháng 7 năm 2011
reunion/hoi_ngo_2011/hn76_16.jpg
Tôn Thất Minh Tuấn, Quỳnh Hương và các bạn cựu nữ sinh Nguyển Bá Tòng
Cập nhật: 23/10/2010