Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Tôn Thất Ân

Niên học: 1964-1976
64-65
64-65 lớp 11e 3
hàng 2 vị trí 8
67-68
67-68 lớp 8e 4
hàng 2 vị trí 3
silh
68-69 lớp nhat 3
hàng 1 vị trí 3
70-71
70-71 lớp 7-2
hàng 3 vị trí 11
71-72
71-72 lớp 8-2
hàng 2 vị trí 14
72-73
72-73 lớp 9-1
hàng 2 vị trí 10
silh
73-74 lớp 10-B2
hàng 5 vị trí 4
Hiện nay
E-mail4antonthat@gmail.com
Công việcengineer
Địa chỉSan Diego, CA
USA
  Vài dòng
ton_that_an_2009.jpg

2009

Tôn Thất Ân và các bạn
Nam Cali, tháng 8 năm 2007 - Lần đầu tiên hội ngộ tại tư gia của Nguyễn Thanh Nguyên.
reunion/reunion_082007.jpg
Nguyễn Hoàng Trung, Lâm Văn Đức, Tôn Thất Ân, Trần Thanh Bảo,
Nguyễn Thái Phương, Bạch Thái Vương, Đinh Trọng Tín, và Nguyễn Thanh Nguyên

Nam Cali, tháng 4 năm 2009 -
reunion/reunion_april2009.jpg
Nguyễn Đình Biên, Phạm Lê Hiệp, Tôn Thất Ân, Nguyễn Thái Phương, Vũ Anh Quân,
Trần Thanh Bảo, Bạch Thái Vương, Nguyễn Thanh Nguyên, và Đinh Trọng Tín

Nam Cali, tháng 11 năm 2009 -
reunion/hop_mat_1109_ca.jpg
Dương Quang Khải, Trần Thanh Bảo, Vũ Anh Quân, Nguyễn Thanh Nguyên,
Tôn Thất ÂnĐinh Trọng Tín

Nam Cali, Giáng Sinh 2009 -
reunion/reunion_xmas2009.jpg
Nguyễn Thái Phương, Tôn Thất Ân, Đinh Trọng Tín, Vũ Anh Quân, Nguyễn Thanh Nguyên,
Trần Thanh Bảo, Lê Kim HòaBạch Thái Vương

Orange County, 27 tháng 6 năm 2010 - Phạm Đình Nguyên, Võ Long Hải và các bạn Taberd 76
tst_img/cali_27062010_7.jpg
Cao Đình Hưng, Tôn Thất Ân, ...
Cập nhật: 03/01/2012